Leven na kanker

Een groot deel van de behandeling van kanker gebeurt in het ziekenhuis. Toch blijkt dat er, tijdens of na het afronden van de medische behandeling, ook in de thuissituatie problemen kunnen ontstaan.

Misschien kost het u moeite de ziekte en de gevolgen daarvan te verwerken. De gevolgen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de omgang met uw partner, familieleden of vrienden. Maar mogelijk ook op het hervatten van uw werk, moeite met lichamelijke activiteiten en veranderingen aan uw lichaam.

De Kortdurende Oncologische Psychotherapie (KOP) kan plaatsvinden wanneer u het grootste gedeelte van de medische behandeling achter de rug heeft, maar uw draai in het dagelijks leven nog niet kunt vinden, en hiervan de psychische gevolgen ondervindt.

U kunt een verwijzing overleggen met uw behandelend arts, om te kijken of psychische ondersteuning voor u zinvol kan zijn.

De therapie wordt gegeven door Machteld Kiestra, BIG-geregistreerd therapeut, opgeleid door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).