Basiszorg GGZ

1. Via het contactformulier of door te bellen met de praktijk kunt u een afspraak voor een intakegesprek maken.

2. Het is de zorgverzekeraar die een verwijzing van uw arts of huisarts wil. Vraag uw (huis)arts om een verwijzing voor basiszorg ggz, voordat de psychologische behandeling van start gaat.

3. Neem de verwijzing mee naar het eerste gesprek.

4. Behandelinformatie.