EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR is een therapie voor mensen die een traumatische ervaring willen verwerken.

Soms kan een schokkende ervaring leiden tot het ontwikkelen van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Te denken valt aan de gevolgen van een ongeval, gevolgen van pesten, of het (plotselinge) verlies van een dierbare.

Bij PTSS heeft iemand last van herinneringen aan het trauma. De herinneringen blijven zich ongewild opdringen via angsten en onzekerheden, herbelevingen, of nachtmerries. 

EMDR is dan een methode die gebruikt kan worden als onderdeel van een detraumatisatie behandeling.