Kosten en vergoedingen

Psychologenpraktijk Emmakade heeft contracten met alle zorgverzekeraars (met uitzondering van zorgverzekeraar Menzis). 

Dit betekent dat uw psychologische hulp wordt vergoed vanuit uw basisverzekering (behalve wanneer u bij zorgverzekeraar Menzis bent verzekerd). Psychologenpraktijk Emmakade houdt zich aan de tarieven die de verschillende verzekeringen vergoeden per behandeling.

 

Welke zorg wordt vergoed?

Basispakket

Voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket is dat er sprake is van een verwijzing door een huisarts of een andere zorgverlener, op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis (in de verwijzing moet ook aangegeven worden dat zo’n vermoeden bestaat). 

Zie voor gedetailleerde nadere informatie over wel- en niet-vergoede zorg:

  • de circulaire van Zorgverzekeraars Nederland met een lijst van therapieën die voor vergoeding in aanmerking komen (juni 2017);

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Uw zorgverzekeraar heeft een verwijsbrief van de huisarts nodig. Vraagt u daarom aan uw huisarts een verwijsbrief vóór de aanvang van behandeling. Dit geldt voor elke behandelmodule opnieuw.

Op basis van uw klachten kiest de psycholoog voor welke behandelmodule er wordt gestart: een korte, middenlange of intensieve module. Ieder met de bijbehorende behandelduur.

Basis GGZ BK –kort 

Basis GGZ BM-middel

Basis GGZ BI-intensief 

Basis GGZ BC-chronisch 

294 minuten (2-5 gesprekken)

495 minuten (5-8 gesprekken)

750 minuten (8-13 gesprekken)

750 minuten (8-13 gesprekken)

 

 

 

 

 

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico.

Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.

In 2017 en in 2018 bedraagt het wettelijk eigen risico € 385,- (of hoger indien u dit zelf met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken).

Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico.

Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Voor mensen die zelf de behandeling willen betalen, worden de NZa-tarieven gehanteerd van 98,- euro per consult van 45 minuten. Wanneer iemand vanwege een duidelijke reden niet komt voor een afspraak wordt hierover overlegd en bij een geldige reden wordt er niets in rekening gebracht.

 

Hoeveel wordt er vergoed?

Wat brengt uw behandelaar in rekening?

Wat krijgt u niet vergoed?

Wat gebeurt er als u niet op de afspraak komt?

 

Wilt u uitgebreidere informatie hierover, kijk dan op de informatie die de LVVP hierover verstrekt: https://www.lvvp.info/voor-clienten/wat-is-eerstelijns-psychologische-zorg/