Vergoeding basis GGZ

Wat moet ik doen om voor vergoeding in aanmerking te komen? 

Psychologenpraktijk Emmakade heeft contracten met alle zorgverzekeraars (met uitzondering van zorgverzekeraar Menzis). Dit betekent dat uw psychologische hulp wordt vergoed vanuit uw basisverzekering (behalve wanneer u bij zorgverzekeraar Menzis bent verzekerd). 

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Uw zorgverzekeraar heeft een verwijsbrief van de huisarts nodig. Vraagt u daarom aan uw huisarts een verwijsbrief vóór de aanvang van behandeling. Dit geldt voor elke behandelmodule opnieuw.

Op basis van uw klachten kiest de psycholoog voor welke behandelmodule er wordt gestart: een korte, middenlange of intensieve module. Ieder met de bijbehorende behandelduur.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico.

Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.

In 2017 bedraagt het wettelijk eigen risico € 385,- (of hoger indien u dit zelf met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken).

Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico.

Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

 

Wilt u uitgebreidere informatie hierover, kijk dan op de informatie die de LVVP hierover verstrekt: https://www.lvvp.info/voor-clienten/vergoedingsregeling