Kosten en vergoedingen

Psychologenpraktijk Emmakade heeft contracten met alle zorgverzekeraars (met uitzondering van zorgverzekeraar Menzis). 

Dit betekent dat uw psychologische hulp wordt vergoed vanuit uw basisverzekering (behalve wanneer u bij zorgverzekeraar Menzis bent verzekerd). Psychologenpraktijk Emmakade houdt zich aan de tarieven die de verschillende verzekeringen vergoeden per behandeling.

 Voor onverzekerde zorg, waaronder ook no show, geldt het tarief van de NZa: 101,03 euro per consult. 

Mocht u onverhoopt niet op de afspraak kunnen komen, dan graag uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen. Annuleringen kunnen uitsluitend telefonisch worden doorgegeven. Bij een te laat afgezegde afspraak wordt het consult wel in rekening gebracht.