betekenis ROM resultaten

Zoals verwacht wordt van menige psychologenpraktijk in de basis GGZ verzamelt Psychologenpraktijk Emmakade uitkomsten van behandelresultaten, de zogeheten Routine Outcome Monitoring (ROM).

Het doel hiervan is de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door als onafhankelijke partij transparantie te bieden over de behandelresultaten. Dit kan worden bereikt door het effect van de behandeling bij groepen clienten met betrouwbare en valide meetinstrumenten te meten en uitkomsten te vergelijken.

Psychologenpraktijk Emmakade is heel blij met de uitkomsten van de effectiviteit van behandelingen en de clienttevredenheid. Uiteraard doen we onze uiterste best om goede en bewezen effectieve behandelingen te bieden. Uit de resultaten van het jaar 2018 blijkt dat het behandeleffect van Psychologenpraktijk Emmakade significant beter is dan verwacht. Er wordt daarbij gekeken naar de te behandelen stoornissen en de ernst daarvan.

Daarnaast blijkt uit deze cijfers dat het overgrote deel van de clienten bij Psychologenpraktijk Emmakade zeer tevreden is over de behandeling, de bejegening, en dat veel clienten de praktijk zouden aanraden bij anderen met dezelfde problematiek.