Schemagerichte psychotherapie

Uitgangspunt van de schematherapie is het idee dat iedereen overtuigingen (of schema’s) over zichzelf en andere mensen heeft ontwikkeld. Deze schema’s kunnen positief of negatief zijn. Voorbeelden van negatieve schema’s zijn: “ik ben niet de moeite waard”, “iedereen laat me uiteindelijk in de steek” of “anderen maken misbruik van mij”. Negatieve schema’s zorgen voor vertekeningen in het denken. Deze schema’s zijn vaak een tweede natuur geworden.
In een schematherapie onderzoekt u samen met de psycholoog welke schema’s verband houden met uw problemen.