Interpersoonlijke psychotherapie voor depressie

Interpersoonlijke psychotherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie ontwikkeld voor behandeling van depressie. De term interpersoonlijk verwijst naar de aanname van IPT dat veranderingen in relaties met belangrijke anderen een depressie kunnen uitlokken en dat verbetring in die relaties tot vermindering van depressie leidt.