Kwaliteitsstatuut

Machteld Kiestra is een zorgaanbieder die het Keurmerk Basis GGZ 2017 en 2018 draagt. Het keurmerk laat zien dat zij zich extra inspant om u de juiste zorg op het juiste moment te bieden. 

Wat betekent het kwaliteitsstatuut voor u?

Uw vragen en mening staan centraal

Waarmee en hoe wilt u geholpen worden? Wat zijn uw wensen en doelen? Uw behandelaar helpt u om dat duidelijk te krijgen. Daarna bekijkt u samen de mogelijkheden voor de behandeling en maakt u samen keuzes. U bespreekt ook wat u van de behandelaar mag verwachten en wat er van u wordt verwacht. 

Zo stelt u samen het behandelplan op. Tijdens de behandeling bespreekt u regelmatig hoe het gaat. Na afloop wordt u gevraagd hoe u de behandeling heeft ervaren. Op deze website staat ook wat andere cliënten vonden. 

Kijk op Zorgkaart Nederland: klik hier

Zorgkaart Nederland is een onafhankelijk platform

Er is een goede samenwerking met andere zorgaanbieders, zoals uw huisarts

Samenwerking met andere zorgaanbieders zoals de huisarts is belangrijk. Een goede samenwerking zorgt er bijvoorbeeld voor dat u niet steeds weer opnieuw dezelfde informatie hoeft te geven. 

De behandeling wordt ondersteund met eHealth

Via internet zijn er verschillende programma's die uw bendeling kunnen ondersteunen. Dit wordt eHealth genoemd, en dit wordt toegepast als dat bij u en bij uw behandeling past. U kunt hiermee thuis verder werken aan uw gezondheid. 

Er is veel aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg

Uw behandelaar houdt goed in de gaten hoe het gaat. Heeft de behandeling voldoende effect, of is er andere of meer zorg nodig? Er kan op tijd worden bijgestuurd als dat nodig is. Er wordt steeds gezocht naar mogelijkheden om de huidige zorg te verbeteren.