Werkwijze

 Uw vragen en mening staan centraal. Waarmee en hoe wilt u geholpen worden? Wat zijn uw wensen en doelen? Uw behandelaar helpt u om dat duidelijk te krijgen.

Tijdens het eerste gesprek wordt uw hulpvraag en de achtergronden ervan besproken. Met behulp van aanvullend diagnostisch onderzoek wordt er een (voorlopige) diagnose gesteld.

Daarna bekijkt u samen de mogelijkheden voor de behandeling en maakt u samen keuzes. U bespreekt ook wat u van de behandelaar mag verwachten en wat er van u wordt verwacht.

Zo stelt u samen het behandelplan op. Uitgangspunt is het versterken van de persoonlijke kracht, zodat u ook op lange termijn geholpen bent.

In de vervolggesprekken wordt er vervolgens samen met u aan een oplossing gewerkt. Tijdens de behandeling bespreekt u regelmatig hoe het gaat. Na afloop wordt u gevraagd hoe u de behandeling heeft ervaren. Deze evaluatiemomenten worden dikwijls ondersteund met vragenlijsten over de behandeleffecten (ROM) en cliëntervaringen (CQ-index). Deze gegevens worden gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Binnenkort verschijnt er een widget (uitgegeven door Qualiview) waarop de clientervaringen bij Psychologenpraktijk Emmakade ter inzage komen. Deze is in bestelling ;-)

 

 

Psychologenpraktijk Emmakade biedt een breed scala aan therapievormen :

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Mindfulness Based Cognitive 
Therapy (MBCT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Directieve therapie
 • Kortdurende Psychodynamische 
Psychotherapie
 • Interpersoonlijke psychotherapie
 • Transactionele analyse
 • EMDR (Eye Movement 
Desensitization Reprocessing) en 
andere detraumatisatie-technieken
 • Cliëntgerichte gesprekstherapie
 • Relatietherapie
 • Kortdurende oncologische 
psychotherapie (KOP): Leven na kanker
 • Yoga

 

 Blended care

E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Bij Psychologenpraktijk Emmakade is er blended care mogelijk, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat en beeldbellen, via skype. Ook kan er worden gewezen op online behandelmodules welke relevant voor het verhelpen van de desbetreffende klacht zijn. Hierdoor kan een cliënt niet alleen tijd besparen, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.

Voorbeelden van welke e-Health toepassingen worden aangeboden zijn:

- mogelijkheid tot chat en beeldbellen via skype

- de mogelijkheid tot e-consult 

- online afspraken maken

- combineren van face tot face gesprekken met ondersteuning van bijvoorbeeld de stopstone app (Trimbos), Robbin app (Borstkankervereniging Nederland), WellMom app (Trimbos).

 

De rol van familie en naasten

Familie en vrienden zijn zeer welkom om mee te komen bij een eerste gesprek, en mogelijk ook later in de behandeling. Het kan heel waardevol zijn om steun te geven aan uw familielid of vriend. Daarnaast kunen zij meer informatie geven, zodat we een goed beeld krijgen van wat er aan de hand is en hoe we daarbij kunnen helpen. Daarnaast hebben uw naasten misschien ook vragen over hoe om te gaan met bepaalde klachten of gedragingen. Op deze manier kan er over en weer informatie worden gegeven, wat het herstel ten goede kan komen.

 

 Samenwerking met andere disciplines in de zorg

Psychologenpraktijk Emmakade werkt samen met diverse zorgaanbieders, in geval van op- en afschaling, diagnose, consultatie en medicatie. Er wordt uitsluitend met toestemming van de cliënt informatie uitgewisseld bij aanvang en bij afronding van de therapie. Hierin staat de diagnostische impressie vermeld en het behandelplan.

We werken samen met:

Huisartsenpraktijken

Collega psychologen en -psychotherapeuten

Verpleegkundig specialisten

Ggz-instellingen

 

Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij de dienstdoende huisartsenpraktijk/post, of de spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst.

In geval van crisis consulteert Psychologenpraktijk Emmakade de dienstdoende arts of hulpverlener en maak afspraken over het verder te voeren beleid, welke wordt genoteerd in het behandeldossier. Ook de terugkoppeling wordt daarin genoteerd. De afspraken gelden daarmee voor elke casus apart, en zijn er geen algemene afspraken op papier gezet.